GastouderopvangOpvang
Logo AnneroosLogo Anneroos
Door bewust naar uw kind te kijken krijgt een leidster een beeld van de interesses van uw kind, hoe hij of zij speelt, relaties aangaat en problemen oplost.

De ontwikkeling van uw kind

Het volgen van de ontwikkeling van elk kind beschouwen we als een integraal onderdeel van onze taak om het te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling.

 

Observeren

De leidsters observeren kinderen dagelijks in hun spel. Deze observatie is op een ongedwongen manier geïntegreerd in de omgang met uw kind. Door bewust te kijken naar uw kind krijgt een leidster een beeld van hoe uw kind speelt: waar zijn of haar voorkeur naar uitgaat, hoe het speelmateriaal wordt gebruikt, hoe een kind reageert in de interactie met andere kinderen en hoe een kind reageert op een leidster. Dit helpt de leidsters om de activiteiten af te stemmen op de interesse en het tempo van uw kind.

Daarnaast observeren de leidsters uw kind gericht voor een 10-minuten gesprek waarbij we naar de brede ontwikkeling van uw kind kijken. De mentor van uw kind is verantwoordelijk voor het vastleggen van deze observaties en zal - in principe - met u het verslag bespreken. Voor dit verslag kijken we naar de ontwikkelingsgebieden uit de methode Kaleidoscoop. Meer informatie daarover vindt u in het ouderportaal.

Stimuleren

Met een leerrijke omgeving, stimulerende activiteiten en speelmaterialen ondersteunen we de kinderen in hun ontwikkeling. Tijdens alle activiteiten nodigen we de kinderen uit om dingen te ontdekken en uit te proberen, zo kunnen ze spelenderwijs vaardigheden ontwikkelen.

Sociaal emotionele ontwikkeling
Op individueel niveau stimuleren we de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind in de relatie met de leidster. Met veel één-op-één spel, knuffelen en onderlinge gesprekjes ondersteunen we de hechting en het gevoel van veiligheid bij uw kind. Op groepsniveau stimuleren we de sociaal-emotionele ontwikkeling met gezamenlijke activiteiten. We maken muziek, spelen doen-alsof-spelletjes en gezelschapsspelletjes zodat uw kind leert om een gezonde relatie aan te gaan met leeftijdsgenoten.

Taal en communicatieve ontwikkeling
Door veel te praten en zoveel mogelijk alles te benoemen wat we doen, stimuleren we de taal-en communicatieve ontwikkeling. Liedjes zingen en voorlezen horen hier ook bij. Tijdens het voorlezen betrekken we de kinderen actief in het verhaal. 

Motorische ontwikkeling
Voor de motorische ontwikkeling spelen we buiten, we fietsen, rennen en scheppen in de zandbak en doen evenwichtspellen. Binnen klimmen en stoeien de kinderen op kleurige zachte matten in de binnenruimte. We besteden aandacht aan de ontwikkeling van de fijne motoriek met pakken, plakken, rijgen, schroeven en bouwen.

Cognitieve ontwikkeling
Met vormenkisten, spelletjes, duplo en puzzels stimuleren wij de cognitieve ontwikkeling van uw kind.

Creatieve ontwikkeling
We bewegen en dansen samen, we knutselen en schilderen, en werken met verschillende creatieve materialen om de creatieve ontwikkeling te stimuleren

Signaleren

Sinds 2016 is signaleren en doorverwijzen één van de wettelijke taken binnen de professionele kinderopvang. Elke ouder is blij om te horen dat zijn of haar kind het goed doet of vroege ontwikkeling laat zien. Naast positieve bijzonderheden kunnen we tijdens observaties ook bijzonderheden opmerken. Bijvoorbeeld op het gebied van de:
- fysieke ontwikkeling (bijvoorbeeld een kind toont geen interesse in het gaan rollen van rug naar buik, een kind reageert niet op zijn of haar naam, een kind slist.)
- de cognitieve ontwikkeling (bijvoorbeeld een kind toont geen interesse in boekjes lezen, puzzels leggen, spullen ordenen, spullen tellen, kleuren leren.)
- ongewenst gedrag (bijvoorbeeld een kind bijt of slaat andere kinderen en/of leidsters, een kind gilt als het zijn/haar zin niet krijgt, een kind volgt alleen zijn of haar eigen behoefte en gaat niet in op verzoeken van een leidster.)

De mentor bespreekt bijzondere observaties met de ouders en stemt af hoe we het kind in dat geval zowel thuis als op Anneroos het beste kunnen begeleiden. Waar mogelijk ondersteunt Anneroos ouders en kind in het ontvangen van specialistische hulp.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Wanneer er vermoedens van kindermishandeling en/of huiselijk geweld ontstaan zijn wij verplicht volgens de meldcode kindermishandeling en huiselijkgeweld te handelen. 

 

Lees meer over ons
Terug naar boven
Menu

Stuur ons een bericht
of bel ons direct

030 2541776
Created by Clic