GastouderopvangOpvang
Logo AnneroosLogo Anneroos
Een Anneroos leidster is lief, werkt op een professionele wijze
en is dienstbaar aan de ontwikkeling van uw kind.

Samen met ouders

Zorgen voor uw kind doen we als team: ouders en Anneroos medewerkers samen.
In de eerste vier jaar wordt het fundament voor de ontwikkeling van uw kind gelegd. Daar ligt een grote verantwoordelijkheid waar de medewerkers van Anneroos samen met ouders vorm aan geven. Dat doen we in de dagelijkse uitwisseling met de leidsters op de stamgroep, op directieniveau en in de vorm van een oudercommissie. De Anneroos oudercommissie behartigt de belangen van de ouders, adviseert over beleid en fungeert als klankbord voor de directie.

Directie

Anneroos kinderopvang is in 2011 opgericht en wordt geleidt door Marian Kruydenhof. Gedreven door een combinatie van krachtige 'mama-energie' en gedegen ervaring in bedrijfsvoering, heeft Marian de opvangplek gecreëerd waar zij haar eigen kind aan wilde toevertrouwen. Een plek waar rust, transparantie en aandacht de uitgangspunten zijn voor het scheppen van de voorwaarden om kinderen in alle vrijheid en veiligheid te laten groeien en bloeien. In de afgelopen jaren heeft ze met haar team met passie vorm gegeven aan de warme transparante en succesvolle kinderdagopvang die Anneroos nu is.

Team

Anneroos wordt gedragen door een team van bevlogen, professionele pedagogische leidsters, een pedagogisch beleidsmedewerker/coach, een huishoudelijk medewerker en een assistentleidinggevende.

  • Delilah
  • Ferezer
  • Nicoline
  • Marieke
  • Meryem
  • Lisette
  • Esther
  • Manar

Beroepskrachten in opleiding en stagiaires

Anneroos is door het Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als leerbedrijf. Wij bieden leer(werk)plekken aan leerlingen van de volgende opleidingen:
- Helpende Zorg en Welzijn (MBO 2)
- Pedagogisch Werker (MBO 3 en 4)
- Pedagogisch Werker kinderopvang (MBO 3)
- Gespecialiseerd Pedagogisch Werker kinderopvang (MBO 4)

Wij bieden leer(werk)plekken aan leerlingen van de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) en van de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL).

Maatschappelijke stage

Anneroos biedt scholieren van de middelbare school de mogelijkheid om een maatschappelijke stage te vervullen. Tijdens deze stage spelen scholieren met kinderen, ze ondersteunen bij de maaltijden en het aantrekken van jassen en schoenen, etc. De maatschappelijke stagiaires vervullen geen verzorgingstaken.

 

Vrijwilligers

Anneroos werkt niet met vrijwilligers.

Lees meer over ons
Terug naar boven
Menu

Stuur ons een bericht
of bel ons direct

030 2541776
Created by Clic