GastouderopvangOpvang
Logo AnneroosLogo Anneroos
Een kind dat zich gezien en gehoord voelt
is vrolijk, speelt, leert en groeit.

Visie op dagopvang

Wij geloven dat elk kind op zijn of haar niveau kan aangeven waar het behoefte aan heeft. Een kind dat zich gezien en gehoord voelt, is vrolijk, speelt, leert en groeit. Rust, regelmaat en een open respectvolle communicatie bieden uw kind emotionele veiligheid. Daarom bieden we structuur met een dagprogramma dat voor elke leeftijd passend is.

Rust

Wij vinden het belangrijk dat een kind zich prettig voelt in de ruimte waarin het verblijft. Een kind dat niet overprikkeld is, toont zijn of haar normale gedrag. Een leidster die niet overprikkeld is, kan goed kijken en luisteren. De inrichting van Anneroos is daarom gericht op rust en ruimte: met een licht kleurenpallet, veel glas om het daglicht te ervaren en naar buiten te kijken en een geluidsabsorberend plafond.

Regelmaat en structuur

De meeste kinderen gedijen het beste bij voorspelbaarheid en structuur. Daar geven we bij Anneroos op verschillende manieren invulling aan. Bij de jongste kinderen sluiten we aan op het eigen ritme. Naarmate een kind ouder wordt, zal het steeds meer aansluiting vinden bij het dagritme van de groep waar het verblijft. We visualiseren het ritme door middel van een daglijn en bieden structuur door middel van grenzen, regels en rituelen.

Daglijn
Een opvangdag heeft een eigen ritme van brengen, spelen, eten, rusten en ophalen. Voor de kinderen maken we dit zichtbaar in een daglijn waar we de activiteiten met behulp van foto's en/of illustraties visualiseren. De daglijn is in principe, op de activiteiten na, elke dag hetzelfde. Zo weten de kinderen waar ze aan toe zijn.

Structuur
Structuur bieden we ook door het aangeven van grenzen en regels en gebruik van rituelen. Grenzen en regels scheppen duidelijkheid en bieden daarmee veiligheid. Een kind dat zich veilig voelt, groeit in zelfstandigheid. Rituelen bieden houvast; dat liedje dat we zingen voor we gaan eten, het verhaaltje voor het slapen gaan en het gezamenlijk vieren van elke verjaardag.

Voorbeeldgedrag

We dragen waarden en normen over door voorbeeldgedrag. Onze leidsters besteden aandacht aan gewenst gedrag door het benoemen en geven van een compliment. Bij ongewenst gedrag bieden onze pedagogisch leidsters een alternatief aan waarmee de kinderen oefenen totdat ze het zelf kunnen toepassen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van een zakdoekje als je een vieze neus hebt.

Respectvolle communicatie

Ieder kind is uniek en wij respecteren die eigenheid. Vaste leidsters zijn vertrouwd met de kinderen, kennen hun gedrag, hun temperament en leren de manier waarop ze hun behoeften aangeven herkennen. We geven elk kind de gelegenheid om zich in eigen tempo te ontwikkelen.

Dat doen we door goed naar ieder kind te kijken en vanuit deze observatie aan te sluiten bij de wensen en vragen van elk kind. Positief woordgebruik, elkaar feedback en complimenten geven horen bij onze manier van communiceren.

In de communicatie met de kinderen, ouders en medewerkers laten wij ons leiden door de principes van de geweldloze communicatie. We verwoorden wat we waarnemen, wat we voelen en waar we behoefte aan hebben. We benaderen onze kinderen respectvol door zoveel mogelijk op dezelfde ooghoogte te zijn, oogcontact te maken, een vriendelijke toon te gebruiken, te luisteren naar wat het zegt en te verwoorden wat een kind ons heeft verteld om na te gaan of wij het goed begrepen hebben.

Bij jonge baby’s verwoorden wij de non-verbale communicatie (lachen, wegkijken), verbale communicatie (geluidjes en gebabbel) en gedrag (bijvoorbeeld zwaaien) voor het kind. We gebruiken baby gebarentaal om met de allerkleinsten te communiceren.

De onderlinge communicatie

We hechten waarde aan transparantie in de communicatie met de kinderen, ouders en medewerkers. Ook daarbij laten wij ons leiden door de principes van geweldloze communicatie. Door het benoemen van de effecten die dingen op ons hebben en te vragen wat wij van de ander nodig hebben, creëren wij een open positieve en effectieve manier van communicatie zowel met de kinderen als tussen de leidsters onderling en zo ook met de ouders. We zijn er trots op dat we al geruime tijd samen een fijne werksfeer realiseren.

Terug naar boven
Menu

Stuur ons een bericht
of bel ons direct

030 2541776
Created by Clic