GastouderopvangOpvang
Logo AnneroosLogo Anneroos
"Wat vond ik het spannend om over te stappen naar een andere KDV! Dank zij jullie inzet en enthousiastme heb ik me daarna geen zorgen meer gemaakt...Ik kijk er met een goed gevoel op terug!" Margot.

Inspectie

De rijksoverheid heeft kwaliteitseisen geformuleerd voor kindercentra op het gebied van ouderinspraak, personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, klachten en voorschoolse educatie.

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die kwaliteit en geeft de GGD opdracht om daarvoor inspecties uit te voeren. De GGD beoordeelt of de kindercentra aan de kwaliteitseisen voldoen en adviseert de gemeente zo nodig over te nemen maatregelen. Elk inspectiebezoek van de GGD wordt afgerond met een rapport dat beschikbaar is voor kindercentra en ouders.

Inspectierapporten

Anneroos heeft naar aanleiding van de inspectiebezoeken van de GGD de volgende inspectierapporten ontvangen. Uit de rapporten blijkt dat Anneroos gedurende meerdere jaren hoge kwaliteit kinderopvang levert. We zijn daar niet alleen trots op, maar het motiveert ons ook om naar de beste kwaliteit te blijven streven.

Inspectie 25-10-2011
Inspectie 16-02-2012
Inspectie 29-06-2012
Inspectie 08-01-2014
Inspectie 25-06-2015
Inspectie 22-03-2016
Inspectie 16-03-2017
Inspectie 24-04-2018
Inspectie 16-10-2019
Inspectie 13-07-2020
Inspectie 02-11-2021
Inspectie 30-08-2022
Inspectie 31-03-2023

 

Lees meer over ons
Terug naar boven
Menu

Stuur ons een bericht
of bel ons direct

030 2541776
Created by Clic