GastouderopvangOpvang
Logo AnneroosLogo Anneroos

Privacy

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Anneroos Kinderopvang gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van (potentiële) klanten. Wij houden ons aan de privacywet zoals die is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij het verzamelen, beheren en verwerken van uw persoonsgegevens hanteren we de volgende uitgangspunten:

Anneroos Kinderopvang verzamelt via haar website gegevens van ouders en hun (ongeboren) kinderen voor het realiseren van een opvangplaats in haar organisatie. Verzamelde gegevens worden bewaard in een beveiligd IT systeem, onze leverancier voert het ISAE 3400 certificaat.

Persoonsgegevens worden verwerkt door personen voor zover dat met het oog op de uitoefening van hun functie nodig is. Leidt uw inschrijving tot een opvangplaats, dan zijn uw persoonsgegevens in te zien via het Anneroos ouderportaal. De gegevens die we in de administratie hebben opgeslagen, kunt u desgewenst zelf wijzigen of laten wijzigen.

Leidt uw inschrijving niet tot een opvangplaats, dan worden uw persoonsgegevens uiterlijk een maand na ons laatste contact verwijderd uit onze administratie.

Verwerking

Voor de duur van de kindplaatsovereenkomst worden de persoonsgegevens van ouders, hun kind(deren) en achterwacht(en) gebruikt voor: het leveren van kinderopvang, het opmaken van een kostenoverzicht voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag en het rapporteren aan derden. Derden zijn:
- de Hulpdiensten in een EHBO situatie;
- het basis onderwijs en buitenschoolse opvang voor het realisen van een doorgaande ontwikkellijn. Rapportage over de ontwikkeling van uw kind wordt alleen met uw schriftelijke toestemming verstrekt.
- de belastingdienst voor rapportage van geleverde opvanguren per kind per periode
- een verzekeringsmaatschappij: in geval van een schade melding

Na het beëindigen van de overeenkomst bewaren wij de gegevens die we nodig hebben voor de financiële verantwoording, bijvoorbeeld aan de belastingdienst, voor een periode van maximaal 7 jaar. Alle overige gegevens worden uiterlijk na 12 maanden uit onze administratie verwijderd.

Anneroos kinderopvang verstrekt geen gegevens aan andere bedrijven of organisaties met een commercieel oogmerk. Onze hele privacyverklaring leest u in onze leveringsvoorwaarden. Deze wordt u aangeboden samen met de kindplaatsovereenkomst. Onze leveringsvoorwaarden zijn ook gepubliceerd in het ouderportaal.

Vragen

Voor vragen kunt u terecht bij Anneroos Kinderopvang BV
Jan van Scorelstraat 138 3553 CT Utrecht
info@annerooskinderopvang.nl
030 2541776
LRK: 165932715

Lees meer over ons
Terug naar boven
Menu

Stuur ons een bericht
of bel ons direct

030 2541776
Created by Clic